NOUSEVIEN MAHDOLLISUUKSIEN LÖYTÄMINEN ENNEN KILPAILIJOITA

Liiketoimintaympäristön muutos voi tuoda mukanaan uutta bisnestä – jos pidät silmäsi auki!

Muutosten tunnistaminen, niihin ennalta varautuminen ja nouseviin mahdollisuuksiin tarttuminen voivat luoda kriittisen kilpailuedun yrityksellesi. Tämä voi tarkoittaa uuden mahdollisuuden hyödyntämistä ennen kilpailijoita. Myös ajoissa, ennen muita toimijoita tunnistettu liiketoimintauhka voi muodostua menestystekijäksi.

Ilmiöt & videot: Futures Platform, ennakointikartta ja Youtube

TOIMIALAN ULKOPUOLELTA
NOUSEVIEN MUUTOSTEN TUNNISTAMINEN

Tiesitkö, että suurimmat muutokset jotka vaikuttavat toimintaasi tulevat oman toimialasi ulkopuolelta?

Uskomme, että tunnet oman toimialasi ja siksi keskitymmekin laajemmin toimialasi ulkopuolelta nouseviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Useimmat liiketoimintaasi vaikuttavat muutokset nousevat ulkopuolelta alkaen vaikuttaa toimintaasi esim. eri sidosryhmien ostokäyttäytymisen tai vaikkapa regulaation muutoksena ja voivat muuttua liiketoimintaasi muokkaaviksi ohjureiksi.

KONKREETTISTEN UUSIEN BUSINESS–MAHDOLLISUUKSIEN OSOITTAMINEN

Haastamme nykyisen strategiasi ja  tuotamme sinulle konkreettisia uusia liiketoimintakonsepteja

Osoitamme ja avaamme kannaltasi merkittävimmät ilmiöt. Kuvaamme johtavan skenaarion ja  8-12 uutta liiketoimintakonseptin aihiota. Osa aihioista on suoraan jalkautettavissa oman organisaatiosi toimesta, osaan tarvitset kumppaneita. Osa aihioista vaatii jatkokehitystä.

LuotziTV-left
Markku-Right

Tulevaisuusverstas konkretisoi mahdollisuudet!

1. HAASTATTELEMME SINUT, ASIAKKAASI JA MUUT SIDOSRYHMÄSI

Selvitämme toimintasi nykytilan sekä mielipideilmaston ja valmistaudumme haastamaan organisaatiotasi.

2. HAASTAMME JOHDON JA HALLITUKSEN TULEVAISUUSTYÖPAJASSA

Tunnistamme vaihtoehtoiset skenaariot, yritykseesi vaikuttavat muutoksen ohjurit ja nousevat mahdollisuudet & uhat. Tuloksena uusia liiketoimintakonsepteja.

3. KUVAAMME KONKREETTISET UUDET LIIKETOIMINTAKONSEPTIT

Kuvaamme uudet konseptiaihiot ja palvelumuotoilemme ne siten, että johtoryhmäsi pystyy päättämään, mitä aihioista lähdetään edistämään ja miten.

Pop up -kuvien lähde: Futures Platform, ennakointikartta

OTA ASKEL TULEVAISUUTEEN KANSSAMME

– YKSITYISESTI, VERKOSTOSI KANSSA TAI OSANA LAAJEMPAA RYHMÄÄ

NOUSEVAT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET – YRITYSKOHTAINEN TULEVAISUUSTYÖPAJA

– suunnattu yleensä johdolle ja hallitukselle
– kohderyhmänä myös esim. asiakkaat ja kumppanit
– haastattelut, työpaja ja raportti
– aikataulu 6-8 vkoa

UUTTA LIIKETOIMINTAA
VERKOSTOLLE
– TYÖPAJA KUMPPANUKSILLE

– suunnattu yhden tai useamman yhteistyökumppanin tai arvoketjun jäsenen johdolle
– haastattelut, työpaja ja raportti kullekin yritykselle
– aikataulu 8-12 vkoa

UUTTA LIIKETOIMINTAA YLI TOIMIALARAJOJEN – TYÖPAJA TOISILLEEN TUNTEMATTOMILLE YRITYKSILLE

– suunnattu toisilleen tuntemattomille, mutta ei keskenään kilpaileville yrityksille
– osallistujina useiden eri yritysten johto
– haastattelut, työpaja ja raportti kullekin yritykselle
– aikataulu 10-12 vkoa

KONSEPTIAIHIOISTA KONKRETIAAN

PALVELUMUOTOILEMME KONSEPTIT TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI

Autamme jalkauttamisessa tarjoamalla keinoja jatkojalostamiseen ja nopeaan testaamiseen.

BRÄNDÄÄMME, MARKKINOIMME JA AUTAMME MYYNNISSÄ

Rakennamme ilmeen, tuotamme materiaalit ja teemme sinut tutuksi vaikkapa somessa. Sinä voit keskittyä myynti- ja asiakastyöhön.

YHTEISIÄ ONNISTUMISIA ASIAKKAITTEMME KANSSA MM. KAUPAN ALALLA, TEOLLISUUDESSA, MATKAILU- JA RAVITSEMUSALALLA, RAKENNUSALALLA, PANKKI- JA RAHOITUSALALLA SEKÄ JULKISELLA SEKTORILLA

“Riittävän kauas tulevaisuuteen asetettu tarkastelukulma avasi silmämme muutokselle, kiitos!”

“Osallistava tulevaisuustarkastelu ohjasi johdon ja hallituksen syvempään  vuoropuheluun ja  jaettuun näkemykseen muutoksesta”

“Näköala muutokseen herätti ymmärtämään nousevat mahdollisuudet täysin uudella tavalla ja johti ajatellusta poikkeavaan strategiaan”

“Onnistuitte hitsaamaan nykyisen tuoteportfoliomme yhteen täysin uudenlaisilla palveluratkaisuilla”

“Tätä prosessiahan voidaan käyttää niin konsernistrategian uudistamiseen, kuin sen haastamiseen,  organisaation muutosymmärryksen lisäämiseen, projektikehitykseen… Loistavaa!”

NÄKEMYSVERSTAS LUOTZI

Luotzi on toimintaympäristön muutoksen ennakointiin perustuvan strategiatyön ja palveluliiketoiminnan kehittämisen asiantuntija.

Uskomme, että asiakkaamme tuntevat oman toimialansa, siksi lähestymme asiakkaidemme liiketoimintaa toimialan ulkopuolisesta näkökulmasta. Suurimmat liiketoimintaympäristöä muuttavat ilmiöt nousevat useimmiten oman toimialan ulkopuolelta. Siksi syvänkään toimialaosaamisen omaavan yrityksen on vaikea tunnistaa muutoksia ajoissa. Mikäli muutokset jäävät huomaamatta, jäävät myös nousevat liiketoimintamahdollisuudet hyödyntämättä ja uhat tunnistamatta.

Autamme uusien kilpailutekijöiden rakentamisessa. Törmäytämme ainutlaatuisessa, osallistavassa prosessissa asiakkaan substanssiosaamisen ja kansainvälisten asiantuntijoiden tuottaman tulevaisuustiedon yhteen. Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa vahvempia strategioita ja kestävämpiä liiketoimintakonsepteja, kuin perinteiset toimijat.

Johdatamme organisaationne myrskyävien vesien ja vaikeidenkin karikoiden läpi turvallisille vesille. Olemme liiketoimintanne kehityksen Luotzi.

NÄKEMYSVERSTAS LUOTZI
Apollonkatu 3, 00100 Helsinki

info@luotzi.fi
luotzi.fi

facebook.com/luotzi
linkedin.com/luotzi

Yhteydenotot:

Markku Kanerva / CEO / johtava konsultti, perustajaosakas
T. +358 505 029 700 / markku@luotzi.fi

Pasi Turkka / luova johtaja, perustajaosakas
T. +358 503 287 662 / pasi@luotzi.fi

    [honeypot website-558]