Jaakolla on yli 20 vuoden kokemus yritysjohdon tehtävistä. Hän on toiminut mm. mediatoimiston toimitusjohtajana ja useiden mediayhtiöiden johdossa sekä vetänyt Terveystalon liiketoimintaa Pirkanmaalla. Mediatoimistojen palvelut ja liiketoimintamalli muuttuivat voimakkaasti Jaakon aikana, mediatoimiala onkin oiva esimerkki toimialasta, joka on ollut valtavien muutosten keskiössä jo pitkän aikaa. Luotzeille toimialojen murroskohdissa toimiminen on tuttua työtä.
Jaakko tietää digitalisoitumisen ja muiden suurien muutosvoimien vaikuttavan yritysten tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin ja uhkiin koko ajan kiihtyvällä voimalla. Siksi hänestä on mielenkiintoista ja arvokasta auttaa yrityksiä pohtimaan niitä omalta kantiltaan ja tekemään konkreettisia toimenpiteitä havaintojen pohjalta.
Yrittäjäksi ryhdyttyään hän on täydentänyt osaamistaan myös kouluttautumalla Business Coachiksi ja Executive Coachiksi (ylimmän johdon valmentaja).