Jakaako asiakasorganisaatiosi ylin johto

yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta?

Törmäyttämällä toimintaympäristön muutosilmiöt asiakkaan substanssiosaamisen kanssa yhteen, autamme heitä luomaan yhteisen, jaetun kuvan muutoksesta ja tunnistamaan nousevat uudet liiketoimintamahdollisuudet – ja uhat!

Alkupalat
Pelinavaus ja myynnin apuvälineistö

Tähän osioon olemme koonneet myynnin apuvälineitä, joilla voit avata asiakkaalle tuotettavaa hyötyä – herättää kiinnostusta ja tukea ostopäätöksen syntymistä.

Materiaaleihin syventymällä aukeaa myös tulevaisuusverstas -prosessin vaiheet ja eteneminen käytännössä sekä Luotzi-konseptin vaatimukset ja edut. Yksi asiakkaan kannalta tärkeä seikka liittyy Futures Platformin valtavaan tulevaisuusdataan, josta konsepti auttaa asiakasta fokusoimaan heidän liiketoiminnan kannalta relevanteimpiin.

MYYNNIN APUVÄLINEET

Jäänmurtajat, onesliderit, myyntipresentaatiot ja tarjouspohjat löydät

TÄÄLTÄ

Pääruoka

Luotzi-konseptin mukainen tulevaisuusverstas on vaativa, mutta palkitseva prosessi, jonka hyödyt asiakkaalle ovat kiistattomia.

Miten alkuhaastattelut kannattaa toteuttaa, miten avata keskustelu? Miten valita sopivimmat ilmiöt? Miten asiakas saadaan osallistettua & sitoutettua prosessiin? Miten innostus siiretään käytäntöön? Miten konseptiaihioista synnytetään uutta liiketoimintaa?

Täältä löydät mm. tulevaisuusverstaan prosessikuvauksen, askelmerkit käytännön toteutukseen sekä check-listat.

Kruununa loppuraportin mallit ja ohjeet sekä kriteerit laadukkaan raportin tuottamiseen.

TULEVAISUUSVERSTAAN MATSKUT

Prosessin kuvaus ja verstaspohjat

Check list

Näkemyskeskustelupohjat

Raporttipohjat

löydät TÄÄLTÄ

Jälkiruoka
Jatkotoimet ja raportin hyödyntäminen

Konseptiaihioiden jalkauttaminen ja jalostaminen liiketoiminnaksi.
Muista hyödyntää Luotzien monipuolista osaamista ja “Luotzi Creativea” (tulossa pian!) konseptiaihioiden brändäykseen, asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun kehittämiseen jne.

LUOTZIT & REFERENSSIT

Luotzit löydät kaikki täältä

ja referenssit löytyvät täältä

KAHVI & KONJAKKI

Äläkä luule, että olisimme unohtaneet kahvin ja konjakin!

Ei suinkaan – se nautitaan jokaisen asiakkaan kanssa toistuvasti – aina kun joku vaihe saadaan maaliin.

Muista myös alla oleva “hotline” – aina kun mieleesi nousee jotakin kysymyksiä, tarpeita, kaipaat taustatukea tai mielipidettä…

LUOTZI HOTLINE!

Mitä tahansa aiheeseen liittyvää onkaan kielesi päällä, ota yhteyttä!

Markku Kanerva / CEO / johtava konsultti, perustajaosakas
T. +358 505 029 700 / markku@luotzi.fi

Hannu Laakso / johtava konsultti
T. +358 50 1919 / hannu.laakso@gmail.com

Pasi Turkka / luova johtaja, perustajaosakas
T. +358 503 287 662 / pasi@luotzi.fi

Tulevaisuus... NYT!