kansi

Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat astuivat kohti yhteistä tulevaisuutta Rukan Tulevaisuusverstaassa

7 kunnan yhteinen tulevaisuusnäkemys ponnahduslautana konkreettisiin toimiin

Koillisen ulottuvuuden kunnat (Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Taivalkoski), alueen yritykset ja 3. sektorin toimijat ovat käynnistäneet toimintaympäristön muutoksen mahdollisuuksia ennakoivan yhteistyön. Rukan tapaamisessa osapuolet tavoittelivat toimintaympäristön muutoksesta nousevia kilpailuetuja ja kasvua tunnistamalla aluetta elinvoimaistavia mahdollisuuksia ennen muita.

”Tavoitteena oli luoda jaettu näkymä alueen muutokseen aina 2040 -luvulle asti. Koimme poikkeuksellista yhteenkuuluvuutta ja samanmielisyyttä. Tarkastelimme toimintaympäristön muutoksesta nousevia mahdollisuuksia ja uhkia sekä niiden vaikutuksia alueen kehittämiseen ja aloitimme pitkäjänteisen yhteistyön luomalla jaetun tulevaisuuskuvan. Nyt ei ole kyse yksittäisestä hankkeesta vaan 7 kunnan yhteisestä tavasta hahmottaa, suunnitella ja rakentaa tulevaisuutta. Tulemme työn edistyessä myös luomaan tarkemmat pelisäännöt ja organisoitumaan pysyvämmällä tavalla toteaa Naturpoliksen toimitusjohtaja Jari Hentilä.

Alueen kunnat ovat osittain melko heterogeenisia, mutta arvopohja on yhteinen ja yhteiset tavoitteet painavat nyt puntarissa. Geopoliittisen tilanteen epävakaudesta, väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä, kuntien rajallisista resursseista ja työvoiman heikosta saatavuudesta huolimatta tulevaisuus näyttää valoisalta. ”Kuvasimme verstaassa kyseisiin haasteisiimme liittyen kiinnostavimmat uudet konseptit, jotka saavat toimintaympäristön muutoksesta voimaa ja lisäävät alueen kilpailukykyä. Konseptiaihiot, joiden jatkokehittämistä nyt jatkamme tuovat ratkaisuja mm. koulutetun työvoiman rekrytointiin, ympärivuotisen matkailun lisäämiseen sekä alueen saavutettavuuden parantamiseen ”, toteaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie ”Eivätkö rekrytointipooli, koulutusperäinen muutto, 7 kunnan matkailutietokanta, saavutettavuuden lisääntyminen ja digitalisen ilmailun keskittymä kuulostakin kiinnostavilta”, hän kysyy?

”Haluamme, että kaikki osapuolet voivat tuntea olevansa yhdessä kehittämisen keskiössä ja, että jonkin kunnan, yrityksen tai sektorin yksittäinen onnistuminen tukee kaikkien yhteistä onnistumista aluetta elinvoimaistavien seuraamustensa myötä. Tämän yhteistyön ytimessä ovat jatkuva vuoropuhelu, yhdessä tekeminen, olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen ja toimintaympäristön muutoksen huomioiva tarjoomakehitys”, korostaa toimitusjohtaja Harri Lämsä Koillismaan Osuuskaupasta. ”Tämän hanke on tärkeä koko alueen kaikkien toimijoiden kannalta, koosta tai alasta riippumatta, siksi otimme tulevaisuuden härkää sarvista”, hän jatkaa.

Yhteinen tulevaisuuskuva, -työ ja -elin luovat rungon suunnitelmalliselle ja määrätietoiselle toteuttamiselle konkreettisine etenemissuunnitelmineen ja tehtävineen. ”Haluamme samalla antaa kaikille kehitys- ja hanketöille yhteiset, tentistä voimallisemmin toinen toisiaan tukevat raamit, jolloin hankkeiden tuloksellisuus vahvistuu”, määrittelee Hentilä

Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -työtä fasilitoi toimintaympäristön muutoksen ennakointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto Näkemysverstas Luotzi Oy. ”Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -visio- ja ohjelmatyö alkoivat lokakuussa -23 alueen kolmen sektorin avaintoimijoiden näkemyskeskusteluin. Tämä tuotti monipuolisen tietopohjan nyt tammikuussa -24 pidettyä Tulevaisuusverstasta varten. Laaja ja samalla syvällinen selvitys nosti esille kiinnostavimmat aiheet, joita Tulevaisuusverstaassa käsiteltiin. Verstaassa törmäytettiin alueen avainhenkilöiden näkemyksiä ja ammattitaitoa sekä kansainvälisen tulevaisuustutkijatiimin tuottamia muutosilmiöitä keskenään. Pitää muistaa, että nyt olemme löytäneet vasta yhteisen tulevaisuuskuvan konkreettisine konseptiaihioineen, mutta tämä on vasta alku. Avoin, johdonmukainen ja pitkäjänteinen yhteistyö on vasta alussa”, kommentoi Näkemysverstas Luotzi Oy:n toimitusjohtaja Markku Kanerva

Tarkempia tietoja aiheesta antavat:

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Jari Hentilä 0400 393 797

Toimitusjohtaja

Itä-Lapin kuntayhtymä

Dina Solatie gsm. 040 354 8370

Kuntayhtymän johtaja

 

Koillismaan Osuuskauppa

Harri Lämsä 040 737 9546

Toimitusjohtaja

 

Näkemysverstas Luotzi Oy

Markku Kanerva 050 502 9700

Toimitusjohtaja

Screenshot-2023-12-16-003103

NÄKEMYSVERSTAS LUOTZI
Apollonkatu 3, 00100 Helsinki

info@luotzi.fi
luotzi.fi

facebook.com/luotzi
linkedin.com/luotzi

Markku Kanerva / CEO / johtava konsultti
T. +358 505 029 700 / markku@luotzi.fi

Pasi Turkka / luova johtaja
T. +358 503 287 662 / pasi@luotzi.fi

    [honeypot website-558]